Alle berichten van Martijn van der Put

Kor Florijn benoemd tot lid van verdienste

Tijdens de Algemene ledenvergadering 16 november 2020 is Kor Florijn benoemd tot Lid van verdienste.

Kor is vele jaren actief geweest voor de zwemcommissie, ook al voor de fusie. Enige jaren als voorzitter, ook toen deze nog geen bestuurslid was. Afgelopen 3 jaar als voorzitter van de zwemcommissie in het bestuur. Kor regelde onderkomens tijdens de Nationale kampioenschappen, stond in de ochtend al vroeg in het bad om tribunes op te bouwen voor allerlei wedstrijden. En hij bleef tot iedereen weg was. Ook regelde hij de zwemkleding zodat iedereen er hetzelfde uitzag. Hij was nooit te beroerd zijn mouwen op te stropen of iets voor de vereniging te regelen.

Wij bedanken Kor voor de vele jaren dat hij zich ingezet heeft voor onze vereniging.

Remco Verheij treedt af als voorzitter en wordt benoemd tot erelid

Tijdens de ALV 16 november 2020 is Remco Verheij afgetreden als voorzitter
en heeft het stokje overgedragen aan Johan Hol.

De eerste daad van Johan was Remco toespreken en hem bedanken voor afgelopen jaren. Het bestuur stelde de Algemene ledenvergadering voor Remco als erelid te benoemen. Dit werd
unaniem aangenomen.

Remco is lid van de waterpolocommissie geweest, een aantal jaren als voorzitter en daarna voorzitter van het bestuur. Hij heeft MNC bijzonder professioneel en met het hart bestuurd. Het credo van het beleidsplan in die tijd was “Op weg naar een financieel gezonde en gezellige TOP-club”. Daar is hij volledig in geslaagd. Wij bedanken Remco voor zijn inzet voor de vereniging.

Remco blijft actief als scheidsrechter.

Johan Hol neemt voorzitterschap MNC over van Remco Verheij

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van MNC op 16 november 2020 is Remco
Verheij terug getreden als voorzitter en Johan Hol heeft zijn plaats
ingenomen. Johan is al 30 jaar actief binnen de vereniging. Voorzitter
ontspanningscommissie, in het bestuur als secretaris, daarna in het bestuur
als voorzitter elementair commissie en nu dan als voorzitter. Johan gaf
toelichting op zijn visie voor de toekomst van MNC. Dit is terug te lezen in
het nieuwe Verenigingsbeleidsplan 2020-2025 dat binnenkort op de website
staat. Er komt een discussie avond over dit plan zodra de coronaregels dit
toelaten. Wij bedanken Remco voor zijn geweldige inspanningen voor onze
vereniging afgelopen jaren en wensen Johan veel succes.

Code Blauw

Aan alle leden,

Code Blauw = Respect, Sportiviteit, Veiligheid en Plezier

Respect, Sportiviteit, Veiligheid en Plezier. Dit zijn de kernwaarden waar ook MNC Dordrecht voor staat. Deze waarden maken deel uit van Code Blauw. Code Blauw is door de KNZB opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de zwemsport aan te pakken.
Door ons te conformeren aan Code Blauw laten wij zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat.

Wij zullen de komende tijd (opnieuw) aandacht geven aan Code Blauw. In de lijn van Code Blauw geldt binnen MNC Dordrecht in ieder geval dat elk kaderlid dient te beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Onder kaderleden vallen bijvoorbeeld zweminstructeurs, trainers, tijdwaarnemers, scheidsrechters en w-functionarissen. Ook is van belang dat onze leden weten dat wij (al enige jaren) beschikken over een vertrouwenspersoon.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Annemieke Harreman coördineert het VOG-project. Binnenkort komt er een update van het VOG-bestand binnen MNC Dordrecht. Diegene die niet beschikt over een geldige VOG zal dan verzocht worden opnieuw of alsnog een VOG aan te vragen. Het aanvragen van een VOG gebeurt eenvoudig via een door Annemieke toegestuurde link, is zo gedaan en is kosteloos. Wij hopen op jullie snelle medewerking in deze!

Vertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat een lid ervaart dat binnen de vereniging zich ongewenste omgangsvormen voordoen. Het is dan fijn dat het lid hierover vertrouwelijk kan spreken met iemand. Onze vertrouwenspersoon heet Huibert Ponssen. Huibert is in het dagelijks leven arts en is goed bereikbaar. De contactgegevens van Huibert staan op onze website. Contacten met de vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk. Acties worden slechts ondernomen met de instemming van de melder.

Namens het bestuur MNC Dordrecht,
Johan Hol en Jan de Wit.

Discoschaatsen als alternatief voor training op vrijdagavond

Optisport organiseert op vrijdagavond discoschaatsen voor de jeugd (tot 18 jaar). Rond 20 uur is het dan erg druk in de hal van de sportboulevard.

Naar aanleiding van vragen hierover vanuit onze leden zijn hierover door het bestuur vragen gesteld aan Optisport. De organisatie van het schaatsen is mogelijk binnen de huidige maatregelen. Het betreft alleen sporters onder 18 jaar, ze moeten vooraf reserveren en legitimatie is verplicht. Afgelopen vrijdag waren meerdere BOA’s aanwezig die hebben toegezien op de drukte en geen reden hadden om in te grijpen. Het dragen van mondkapjes is een advies, en niet te verplichten tot op heden.

Het is voor ons als zwemmers en waterpoloers misschien niet te begrijpen, maar het is binnen de regels die door de overheid zijn neergelegd.
Aangezien we nu niet mogen zwemmen, is het misschien wel leuk om met je (jeugd) team op vrijdag te gaan schaatsen !

Zwembad gesloten van 5 t/m 18 november

Beste leden,

Gisteren heeft de overheid aangekondigd dat in de periode 5 november tot en met 18 november er extra maatregelen van kracht zijn om het aantal nieuwe besmettingen sneller omlaag te kunnen brengen.

Een maatregel die is aangekondigd, is dat de zwembaden voor twee weken worden gesloten.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de verschillende media is het besluit genomen dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor sport en spel. En dat dus ook zwemlessen niet kunnen doorgaan.

Dit betekent dat MNC Dordrecht alle activiteiten voor de komende 2 weken heeft afgelast.

De activiteiten voor woensdagavond 4 november gaan nog wel door als gepland.

16 november Algemene ledenvergadering (alleen online)

Beste MNC ‘er,

Namens het bestuur van MNC Dordrecht nodig ik u hierbij uit om de Algemene Leden Vergadering van maandag 16 november bij te wonen.

Naast de afronding van de het jaar 2019 zal de samenstelling van het bestuur centraal staan.

Gezien de huidige regelgeving omtrent Corona kunnen er geen leden fysiek aanwezig zijn bij de vergadering in het clubhuis. We zijn hard bezig met de mogelijkheid om de vergadering voor de geïnteresseerden online toegankelijk te maken via Teams.

Als je de vergadering wilt volgen dan kun je je aanmelden via onderstaande aanmeldformulier. We zorgen dan dat je op tijd de toegangsinformatie krijgt toegestuurd.

Wij hopen je de 16e  online te verwelkomen.

Namens het bestuur,

Remco Verheij
voorzitter

Aanmeldformulier

Ja, ik wil aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering op 16 november.