Bestuur

Het bestuur van MNC Dordrecht bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Remco Verheij voorzitter@mncdordrecht.nl

Secretaris

Vacant secretaris@mncdordrecht.nl

Penningmeester

Lennart Antonisen penningmeester@mncdordrecht.nl

Overige bestuursleden

Vacant 2e secretaris
Vacant 2e penningmeester
Kor Florijn Wedstrijdzwemmen
Chris Geurts Waterpolo
Johan Hol Elementair zwemmen