Bestuur

Het bestuur van MNC Dordrecht bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Johan Hol voorzitter@mncdordrecht.nl

Secretaris

Jan de Wit secretaris@mncdordrecht.nl

Penningmeester

Sander van Triet penningmeester@mncdordrecht.nl

Overige bestuursleden

Vacant 2e secretaris
Vacant 2e penningmeester
Vacant; Eric van Westen a.i. Wedstrijdzwemmen
Martijn van der Put Waterpolo
Marion Pegels-Opsteegh Elementair zwemmen