Gedragsregels MNC Dordrecht

MNC Dordrecht wil een veilig sportklimaat voor iedereen die betrokken is bij de club. Naast de eigen leden geldt dit ook voor tegenstanders, publiek en scheidsrechters. Daarom onderschrijft MNC Dordrecht de gedragsregels van NOC*NSF.

Gedragscode voor bestuurders

https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-functionarissen-bestuurders-werknemers-niet-zijnde-sporters

Gedragscode voor sporters

https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-sporter

Gedragscode voor scheidsrechters

https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-scheidsrechters-en-officials

Gedragscode voor Trainers/Coaches

https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-trainers/coaches-en-begeleiders

Ondersteuning door Ouders en Publiek

https://sportplezier.nl/content/2017/11/171121_gedrag-rond-het-sportveld