Tag archieven: VOG

VOG aanvragen niet mogelijk door storing (update 2-11)

Update 2-11

De storing waar Justis sinds 15 oktober mee te kampen heeft is zo goed als opgelost. Alle producten kunnen weer digitaal worden aangevraagd (via MijnJustis). Houd vanwege de verwachte grote toestroom VOG-aanvragen wel rekening met een langere doorlooptijd en ook de ontvangstbevestiging van de VOG-aanvraag kan langer duren dan u van ons bent gewend. Ons Klant Contact Centrum kan u alleen nog niet voorzien van informatie over uw al ingediende aanvraag. Onze excuses hiervoor.

Update 28-10

Door een storing bij de dienst Justis is het aanvragen VOG’s vanaf 12 oktober niet mogelijk.
Dienst Justis verwacht op zijn vroegst dat volgende week het aanvragen van VOG weer mogelijk is.
Wij houden dit natuurlijk goed in de gaten dat zodra het weer kan we de VOG’s aanvragen.
De KNZB hebben we gevraagd coulant te zijn met mensen van wie op dit moment de VOG verloopt zoals diverse scheidsrechters en officials.
Hopelijk is het probleem spoedig opgelost.

Het bestuur.

Meer informatie over deze storing is te lezen op de site van Justis | Storing bij Justis (update)

Code Blauw

Aan alle leden,

Code Blauw = Respect, Sportiviteit, Veiligheid en Plezier

Respect, Sportiviteit, Veiligheid en Plezier. Dit zijn de kernwaarden waar ook MNC Dordrecht voor staat. Deze waarden maken deel uit van Code Blauw. Code Blauw is door de KNZB opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de zwemsport aan te pakken.
Door ons te conformeren aan Code Blauw laten wij zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat.

Wij zullen de komende tijd (opnieuw) aandacht geven aan Code Blauw. In de lijn van Code Blauw geldt binnen MNC Dordrecht in ieder geval dat elk kaderlid dient te beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Onder kaderleden vallen bijvoorbeeld zweminstructeurs, trainers, tijdwaarnemers, scheidsrechters en w-functionarissen. Ook is van belang dat onze leden weten dat wij (al enige jaren) beschikken over een vertrouwenspersoon.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Annemieke Harreman coördineert het VOG-project. Binnenkort komt er een update van het VOG-bestand binnen MNC Dordrecht. Diegene die niet beschikt over een geldige VOG zal dan verzocht worden opnieuw of alsnog een VOG aan te vragen. Het aanvragen van een VOG gebeurt eenvoudig via een door Annemieke toegestuurde link, is zo gedaan en is kosteloos. Wij hopen op jullie snelle medewerking in deze!

Vertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat een lid ervaart dat binnen de vereniging zich ongewenste omgangsvormen voordoen. Het is dan fijn dat het lid hierover vertrouwelijk kan spreken met iemand. Onze vertrouwenspersoon heet Huibert Ponssen. Huibert is in het dagelijks leven arts en is goed bereikbaar. De contactgegevens van Huibert staan op onze website. Contacten met de vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk. Acties worden slechts ondernomen met de instemming van de melder.

Namens het bestuur MNC Dordrecht,
Johan Hol en Jan de Wit.