Aanmelden wachtlijst

Aanmelden voor wachtlijst

Wanneer u uw kind wil opgeven voor leszwemmen (diploma A) dan geldt daarvoor een wachtlijst. Klik hier voor informatie hoe u uw kunt kunt opgeven.
In de periode dat men alleen op de wachtlijst staat en nog niet actief deelneemt aan (een van) de activiteiten van de vereniging is men ook nog geen lid en hoeft er dus ook nog geen inschrijfformulier te worden ingevuld.