Stichting Leergeld Drechtsteden

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Zij biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Voor meer informatie omtrent St Leergeld Drechtsteden:
https://www.leergelddrechtsteden.nl

Het verwerken van de informatie betreffende Stichting Leergeld zal door de leden- en contributieadministratie van MNC Dordrecht altijd vertrouwelijk worden behandeld!