Contributie en bijdragen

Hieronder staat het overzicht aan van de basiscontributie & specifieke bijdrage welke van toepassing is bij deelname aan het wedstrijdzwemmen en/of waterpolo.

Basis contributie

De basiscontributie is leeftijdsgebonden en wordt per maand berekend.

Basis contributie tot 12 jaar € 23,00 Per maand
Basis contributie 12 – 16 jaar € 26,00 Per maand
Basis contributie vanaf 16 jaar € 27,00 Per maand

Inschrijfgeld

De als lid in te schijven persoon is het door de Algemene Vergadering vastgestelde bedrag aan inschrijfgeld verschuldigd, in de eerste maand dat ook de contributie is verschuldigd.

Inschrijfgeld € 28,00 Eenmalig

Specifieke bijdragen

Lidmaatschap KNZB (alleen van toepassing bij wedstrijdsporters)

Bij deelname aan het wedstrijdzwemmen of het waterpolo geldt dat het betreffende lid tevens de specifieke bijdrage verschuldigd is. De specifieke bijdrage bestaat uit een voor een ieder lid gelijk KNZB lidmaatschap-tarief (kosten startkaart) en een seizoenbijdrage (in verband met wedstrijd- en trainingsfaciliteiten) dat afhankelijk is van leeftijd en niveau. Een lid kan, voor aanvang van het seizoen, er voor kiezen geen gebruik te zullen maken van wedstrijd- en trainingsfaciliteiten, waardoor alleen het KNZB lidmaatschapstarief verschuldigd is.

Het KNZB lidmaatschapstarief is jaarlijks aan het begin van het seizoen verschuldigd of, bij tussentijds lidmaatschap, bij start van het lidmaatschap.

KNZB lidmaatschap-tarief (startkaart) € 50,20 Per seizoen

Waterpolo (wedstrijdbijdrage)

De specifieke bijdrage is maandelijks verschuldigd bij start van het lidmaatschap.

Waterpolo A-Jeugd Regionaal € 4,40 Per maand
Waterpolo B-Jeugd Regionaal € 4,40 Per maand
Waterpolo B-Jeugd Eredivisie € 8,75 Per maand
Waterpolo C-Jeugd Regionaal € 2,90 Per maand
Waterpolo C-Jeugd Interregionaal € 7,00 Per maand
Waterpolo D-Jeugd € 2,90 Per maand
Waterpolo E-Jeugd € 1,70 Per maand
Waterpolo Senior Dames/Heren Bond € 12,65 Per maand
Waterpolo Senioren Dames/Heren Regionaal € 7,40 Per maand

Wedstrijdzwemmen (trainingsbijdrage)

De specifieke bijdrage is maandelijks verschuldigd bij start van het lidmaatschap.

Wedstrijdzwemmen Junioren/Jeugd/Senioren A € 14,08 Per maand
Wedstrijdzwemmen Junioren/Jeugd/Senioren B € 11,12 Per maand
Wedstrijdzwemmen Instromers/Minioren € 3,60 Per maand

Opzegging

Bij opzegging van een lid die deelneemt aan het wedstrijdzwemmen of het waterpolo blijft de specifieke bijdrage verschuldigd voor de resterende maanden van het seizoen, ongeacht het moment van opzegging.

Overige tarieven

Donateur € 60,00 Per jaar
BOS zwemmen (voor 9 maanden) € 12,00 Per maand
Alle diploma’s € 12,50 Per diploma
Sticker keuzepakket € 2,00 Per sticker

Leden die deelnemen aan polo- en zwemwedstrijden zijn beide bijdragen verschuldigd.
Het niet voldoen aan de financiële verplichtingen heeft consequenties.

Alle genoemde tarieven gelden m.i.v. 1 januari 2018, tenzij anders vermeld.
Aan de hier genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.